ปล่อยขบวนรถขนส่งบัตรเลือกตั้ง 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วม บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด แถลงข่าวพิธีปล่อยขบวนรถขนส่งบัตรเลือกตั้งไปยังเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ

(1 พค.66)พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปล่อยแถวตำรวจสันติบาล ตำรวจจราจร และตำรวจตระเวนชายแดน ที่จะสนธิกำลังอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการขนส่งบัตรเลือกตั้งทั้ง 400 เขตทั่วประเทศ

โดยจะจัดให้มีรถนำและปิดท้ายขบวน และประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำพื้นที่ตลอดเส้นทาง

พร้อมจัดกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำรถขนบัตร ซึ่งจะนั่งไปกับรถขนส่งบัตรตลอดเส้นทาง จนถึงจุดที่เป็นเขตเลือกตั้งหลักของทุกเขต

จากนั้นชุดรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งของตำรวจภูธรภาค 1-9 จะรับหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปยังจุดหมายที่ กกต.ประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดกำหนด

ทั้งนี้ ในส่วนของบริเวณพักรถ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดเส้นทางก็จะมีตำรวจภูธรในพื้นที่นั้นๆ ดูแลด้วย

ซึ่งภาพรวมกำลังพลทั้งหมด จะประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 78 นาย กองบังคับการตำรวจทางหลวง 478 นาย และรถยนต์นำขบวน 239 คัน

ในส่วนภารกิจของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความพร้อมในการจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังทุกพื้นที่ ตลอดจนความพร้อมในการขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวนรถ ตารางเวลา รวมถึงระบบตรวจสอบติดตามผลการขนส่งบัตรเลือกตั้ง

โดยได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกอาณาเขตไปยัง 66 ประเทศ 94 เมืองปลายทาง และจัดส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน จำนวน 18.49 ล้านครัวเรือนเรียบร้อยแล้ว

ตลอดจนการจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตที่ลงคะแนนแล้ว โดย ปณท.ใช้รถยนต์ขนส่งประมาณ 535 เที่ยว ส่วนในการเลือกตั้งทั่วไปประมาณ 500 เที่ยว

ทั้งนี้ ปณท.เชื่อมั่นว่าภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และชอบด้วยกฎหมายภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ