พี่เลี้ยงอาสา

ชวนสมัครเป็น #พี่เลี้ยงอาสา ร่วมพัฒนาเยาวชนที่ขาดโอกาส

เป็นอาสารับฟัง ชวนคิดชวนคุย เสริมกำลังใจ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์ ผ่าน 2 ช่องทางหลัก ทางโทรศัพท์และกลุ่มปิดเฟซบุ๊ก โดยครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้

- การเรียนและการพัฒนาตนเอง
- ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ครอบครัว ความรัก ฯลฯ
- การรับมือกับภาวะอารมณ์ และความรู้สึก

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กๆ หลุดออกจากระบบการศึกษา ไม่ได้มีเพียงปัญหาความยากจน

แต่ยังมาจากความเปราะบางทางจิตใจ ขาดการดูแลเอาใจใส่ และขาดองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิต

พี่เลี้ยงอาสา จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะประคับประคองน้องๆ นักเรียนทุนไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษากลางคัน

#คุณสมบัติอาสา
-มีความคิดเชิงบวก
-มีทักษะการสื่อสาร
-สามารถพูดคุยโต้ตอบและเป็นผู้รับฟังที่ดี
-หรือมีทักษะการทำคอนเทนต์หรือใช้โปรแกรมออกแบบได้

ระยะเวลาการเป็นพี่เลี้ยงอาสา (4 เดือน)
ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม ถึง 13 กันยายน 2566

สมัครเป็นพี่เลี้ยงอาสา
ได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 2566

อาสาสมัครต้องสามารถร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้ได้

1. เข้าร่วมการปฐมนิเทศ


เสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2566
2.ประเมินผลระหว่างโครงการ ครั้งที่ 1
เสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566
3.ประเมินผลระหว่างโครงการ ครั้งที่ 2
เสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2566
4.เข้าร่วมถอดบทเรียน
เสาร์ที่ 16 กันยายน 2566

ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

อังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566
(หลัง 18.00 น)

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ