กกต. แจ้งผลการเลือกตั้ง สส.ครบ100เปอร์เซ็นต์แล้ว 

(25 พฤษภาคม 66)สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ผลการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไป ปี 2566 อย่างเป็นทางการ 100% ผ่านเว็บไซต์  www.ectreport.com

โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  39,514,973 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71 จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 คน

สำหรับผลการนับคะแนน พรรคการเมืองที่ได้ส.ส.มากที่สุด ได้แก่พรรคก้าวไกล 151 ที่นั่ง

ขณะที่พรรคเพื่อไทย ได้ส.ส. 141 ที่นั่ง และ ภูมิใจไทย ได้ส.ส.รวม 71 ที่นั่ง

อย่างไรก็ตาม สำนักงานกกต. แจ้งว่า การคำนวณจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่มีการเผยแพร่ เป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น

โดยสำนักงาน จะต้องเสนอให้กกต.พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

 

 

ขณะที่การประกาศผลการเลือกตั้งส.ส. แบบแบ่งเขตนั้น กกต.จะต้องตรวจสอบเบื้องต้น หากพบว่า การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจำนวนส.ส.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด กกต. ต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ