หนุนยกระดับการจัดจำหน่ายแอลกอฮอล์ ให้กับผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


 

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จับมือบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ หวังสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อคุณค่าและมาตรฐานอย่างยั่งยืน

(14 พค.67)ที่อาคารเอนกประสงค์ กรมสรรพสามิต - องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัทไปรษณีย์ไมยดิสทริบิวชั่น จำกัด

โดยมีนายสุริยา วงศ์ทะนี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  , นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสององค์กรเข้าร่วมกิจกรรม

นายณัฐกร อุเทนสุต ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุรา กล่าวว่า การจับมือกันของทั้งสองหน่วยงานจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของทั้งสององค์กรเพื่อให้การจัดจำหน่าย การขนส่งมีมาตรฐานและมีคุณภาพ รวมทั้งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

กว่า 60 ปี ที่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานมาอย่างยาวนาน

แอลกอฮอล์ทุกชนิดที่ผลิตโดยองค์การสุรา มั่นใจได้ว่ามีคุณภาพปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

ขณะที่นายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ย้ำว่าทางบริษัทฯ มีความพร้อมในการพัฒนามาตรฐานในเรื่องของการขนส่งผ่านระบบโลจิสติกส์ ที่มีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับองค์การสุรา เชื่อมั่นว่าจะเกิดการพัฒนาร่วมกัน ในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน ซึ่งจะตอบโจทย์การพัฒนาการดำเนินงานของทั้งสององค์กร

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ประชาชนมีความต้องการแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อและใช้ในทางการแพทย์

ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยในเรื่องของการขนส่งไปยังประชาชน รวมถึงมาตรฐานของการผลิตแอลกอฮอล์ อย่างมีมาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการช่วยผลักดันแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพ ส่งไปยังผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว รวมทั้งจะเป็นการควบคุมและกำหนดมาตรฐานของการผลิตแอลกอฮอล์ให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พร้อมกันนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืน ทั้งยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ให้มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการทั้งในและต่างประเทศ