ปลุกเศรษฐกิจชุมชน 

"พีระพันธุ์"เปิดงานประเพณีประจำปีศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา) และถนนสายวัฒนธรรมจีนแคะ ห้วยกระบอก ประจำปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่ ชาวบ้านโป่งและนักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานคับคั่ง ปลุกเศรษฐกิจชุมชนให้กลับมาคึกคัก

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เป็นประธานเปิดงานประเพณีประจำปีศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา) และถนนสายวัฒนธรรมจีนแคะห้วยกระบอก ประจำปี 2567

โดยมี นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี เขต 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ และประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร สส.นครปฐม เขต 2  พรรครวมไทยสร้างชาติ น.ส.กุลวลี นพอมรบดี สส.ราชบุรี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก  ณ ศาลเจ้าซั้มซั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา) และชุมชนห้วยกระบอก ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ นายพีระพันธุ์ได้นำถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 และวันอนุรักษ์มรดกไทย

นอกจากนั้น ภายในงานได้มีการสาธิตภูมิปัญญาและอาหารพื้นถิ่น นิทรรศการและลานวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตไทย-จีน กิจกรรม street Art การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าชุมชน

นายอัครเดช กล่าวว่า ชาวชุมชนจีนแคะบ้านห้วยกระบอกจะจัดงานทุกปี เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองปกปักรักษาคนในชุมชน การจัดงานครั้งนี้เป็นโอกาสดีจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนไทย-จีน และชมอัตลักษณ์ชุมชนจีนแคะบ้านห้วยกระบอก ได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานมาอย่างยาวนาน และขับเคลื่อนสืบสานต่อนโยบายท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมโดยนำทุนทางวัฒนธรรมชุมชนจีนแคะบ้านห้วยกระบอก มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ด้าน นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า การจัดงานครั้งนี้หลายฝ่ายร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดราชบุรี เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรีและนครปฐม สร้างงานสร้างอาชีพส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่

โดยงานจัดระหว่างวันที่  2-7 เมษายน 2567 โดยมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ งานประเพณีประจำปีศาลเจ้าพ่อสามภูเขา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนนักท่องเที่ยวกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าโดยมีการจัดขบวนแห่เจ้าพ่อสามภูเขา การแสดงบุคลากรจีน การแสดงสิงห์โต เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมจีนแคะบ้านกระบอก วิถีชีวิตไทย-จีน เป็นต้น การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดราชบุรี เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ททท.มูลนิธิต่างๆ ชมรมจีนแคะห้วยกระบอกและภาคีเครือข่ายทำให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ด้าน นายพีระพันธุ์ กล่าวเปิดงานว่า การจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวชุมชน อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครปฐม การจัดงานลักษณะนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ความสามัคคีถึงจะทำให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการจัดงานในวันนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนจีนแคะห้วยกระบอก และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพในพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ของความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน นำเอาทุนทางวัฒนธรรมและท่องเที่ยวชุมชนออกมาเผยแพร่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี รัฐบาล พยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้มากขึ้น ไม่ใช่ทัศนียภาพและสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นที่จะทำให้งานประสบผลสำเร็จ

แต่จะต้องมีกิจกรรม ต่างๆ ในชุมชนด้วย ถ้าเราได้ร่วมมือร่วมแรงกันก็จะสามารถช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชนได้ โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีนครปฐมและกาญจนบุรี เชื่อว่าถนนสายวัฒนธรรมจีนแคะห้วยกระบอก จะเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมของจังหวัดและของประเทศต่อไป