“วราวุธ” นำทีม พม. ติดเข็มกลัดดอกลำดวน ให้ ครม. รณรงค์วันผู้สูงอายุแห่งชาติ - วันครอบครัวปี67

“วราวุธ” นำทีม พม. ติดเข็มกลัดดอกลำดวน ให้ ครม. รณรงค์วันผู้สูงอายุแห่งชาติ - วันแห่งครอบครัว ประจำปี 67

(2 เม.ย. 67)ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้สัมภาษณ์ถึง กิจกรรมติดเข็มกลัดดอกลำดวนให้แก่คณะรัฐมนตรี ว่ากิจกรรมดังกล่าว
เพื่อแสดงสัญลักษณ์สื่อความหมายถึง การยกย่อง ให้เกียรติในคุณค่า และประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์
แก่ชาติบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน

พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วน แสดงความรัก ความเอื้ออาทร
ความผูกพัน และให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ

โดยผู้ที่มาติดดอกลำดวนให้แก่ ครม. นั้น ประกอบด้วยผู้บริหารของกระทรวง พม. และผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค

​​นายวราวุธ กล่าวว่า ซึ่งดอกลำดวน เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ เพราะต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ลำต้นมีอายุยืน
มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดี และมีดอกสีนวล กลิ่นหอมเย็นนาน กลีบแข็ง ไม่ร่วงง่าย

เปรียบเหมือนผู้สูงอายุที่คงคุณธรรม
ความดีงาม ไว้ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน

​​นายวราวุธ กล่าวว่า นอกจากนี้จะมีการจัดงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567”


ในวันที่ 5 เมษายนนี้ ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.

ตามแนวคิด “ผู้สูงวัย
ศูนย์รวมใจของครอบครัว” เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุและครอบครัว

เนื่องด้วยวันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัว

​​นายวราวุธ กล่าวว่า และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุแห่งชาติและผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และ
ระดับจังหวัด รวมไปถึงยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและเครือข่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุและครอบครัว

อีกทั้ง
ยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ครอบครัวและคนทุกวัย การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัย ในการก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างผู้สูงอายุและครอบครัว

​​นายวราวุธ กล่าวว่า โดยพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุแห่งชาติ
รางวัลด้านผู้สูงอายุและครอบครัวประเภทต่างๆ

และในงานดังกล่าว จะมีการนำเสนอวิดิทัศน์สารจากนายกรัฐมนตรี และ
วิดิทัศน์แนวคิด “ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว”

​​นายวราวุธ กล่าวว่า นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การนำเสนอวิดิทัศน์ผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2567, เสวนาแลกเปลี่ยนทัศนะของผู้สูงวัย โดยนักแสดงจากภาพยนตร์ เรื่อง “หลานม่า” และคนรุ่นใหม่
จากเพจ “ตายายสอนหลาน”,

การเปิดตัวโรงเรียนครอบครัว: พื้นที่เรียนรู้สำหรับครอบครัวทุกช่วงวัย, การแสดงความสามารถทางดนตรีของผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัย

​​‘มีการจัดแสดงบูธต่างๆ เช่น นำเสนอประวัติผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2567 บูธของหน่วยงานภาคีเครือข่าย บูธการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัย บูธแสดงสินค้า การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายมุมมอง สังคมสูงวัยก่อนตะวันจะรับขอบฟ้า(Golden Age)’