นัด 3 ฝ่ายถกกรอบอภิปราย ‘พิเชษฐ์’ ลั่น ต้องจบก่อนเริ่มซักฟอก 

(2 เมษายน 67)นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้ เวลา 8 นาฬิกา ได้นัด 3 ฝ่าย

ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้าน และตัวแทนของคณะรัฐมนตรี พูดคุยเรื่องกรอบเวลากันอีกครั้ง

หลัง วิปรัฐบาลเสนอปรับกรอบเวลา รัฐบาล 10 ชั่วโมง จาก 6 ชั่วโมง ฝ่ายค้านเหลือ 18 ชั่วโมงจากเดิม 22 ชั่วโมง

ส่วนจะมีมาตรการในการหาข้อสรุปอย่างไร หากตกลงกันไม่ได้ นายพิเชษฐ กล่าวว่าต้องรอดู ว่าผลการหารือจะออกมาทิศทางไหนและหาข้อสรุปเอา

โดยจะให้เวลาตั้งแต่ 8:00 น ถึง 9:00 น.เพียง 1 ชั่วโมงในการหาข้อสรุป ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไง

พร้อมเห็นว่าความขัดแย้งแบบนี้ในฐานะที่อยู่การเมืองมานานไม่ควรจะเกิดขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามวันพรุ่งนี้จะต้องมีการเริ่มอภิปรายทั่วไป แบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 วันแรก

และคงยากที่จะมีการ ขยายเวลาอภิปรายไปวันที่ 5 เมษายนอีก 1 วัน เพราะทุกฝ่ายรับรู้และเตรียมตัวไว้แล้ว จึงจะอภิปราย 3-4 เมษายนเพียง 2 วันเท่านั้น