คิกออฟยิ่งใหญ่ 30 บาท เฟส 2 ที่โคราช

 

น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า หลังจากเปิดนำร่องระยะที่ 1 โครงการ 30  บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว 4 จังหวัด ที่จ.ร้อยเอ็ด แพร่ เพชรบุรีและพังงา และเปิดตัวโครงการใหญ่ไปเมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา บริเวณหอโหวดจังหวัดร้อยเอ็ดและลิ้งค์สัญญาณกันพร้อมกันทั้ง 4 จังหวัด    

กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวประกาศความ ระยะที่ 2 อีก 8 จังหวัด ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ นครราชสีมา สิงห์บุรี หนองบัวลำภู สระแก้ว อำนาจเจริญและพังงา

โดยในวันที่ 30 มีนาคม 67 จะมีการจัดงานใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมา กำหนดการเริ่มตั้งแต่ 14.00 น. เป็นการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเพื่อดูความพร้อมการให้บริการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จากนั้นช่วงเย็น คณะผู้บริหารมอบนโยบายแก่ อสม. จังหวัดนครราชสีมา ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ ชาติชาย ฮอลล์และลิปตพัลลภ ฮอลล์

ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย 4 คนจะมาร่วมในพิธีเปิดงาน ได้แก่น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, น.ส.แพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และน.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรับชมนิทรรศการ การแสดงต่างๆ
 
ตามกำหนดการ น.ส.แพทองธารจะกล่าวถึงการยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย

จากนั้น น.พ.ชลน่านจะทำพิธีเปิดงานยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ตามด้วยการจุดพลุและร้องเพลง บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่พร้อมกัน
 
น.ส.ตรีชฎา กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อดูความพร้อมในการดำเนินงาน เช่น ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์, การออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ใบสั่งยา, การแพทย์ทางไกล, เภสัชกรรมทางไกล, ดูแลผู้ป่วยทางไกล, การเชื่อมระบบบริการสุขภาพดิจิทัล, ห้องตรวจแพทย์ แสดงประวัติผู้ป่วย แสดงใบรับรองแพทย์, การจองคิวนัดพบแพทย์ ฯลฯ

โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งเป็นผู้แนะนำการดำเนินงานของโรงพยาบาลตัวเอง
 
“การเปิดงาน 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ระยะที่ 2 ที่จังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้ จัดงานยิ่งใหญ่ จะมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อสม.และประชาชนจำนวนหมื่นกว่าคนมาร่วมงาน

กระทรวงสาธารณสุขมั่นใจว่า การขับเคลื่อนนโยบายระยะที่ 2 นี้จะสร้างความพอใจให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการรอคอยเหมือนกับนโยบายระยะแรกที่นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรีและนราธิวาส

ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนทั้ง 8 จังหวัด เป็น 12 จังหวัดแล้ว

โดยเฟส 3 จะมีขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคมที่จะถึงนี้

และแน่นอนว่าสิ้นปีนี้คนไทยจะเข้าถึงการใช้ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวได้ทั้งประเทศโดยไม่ต้องมีใบส่งตัว”