เดินหน้าตรวจสอบแสตมป์สุรา , ยาสูบ ผ่าน App 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง นำโดย นางสาวธนวรรณ ผดุงเดช สรรพสามิตพื้นที่ตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9

เดินหน้ายุทธศาสตร์ EASE Excise ในการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบแสตมป์ สุรา และยาสูบ โดยผ่าน Application ตรวจสอบแสตมป์ สำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ

ในส่วนภาคประชาชนตรวจสอบแสตมป์โดยการสแกนผ่าน Application Line

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบแสตมป์