รัฐฯเอาจริงปราบเนื้อเถื่อน เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวยิ้มออกราคาขยับขึ้น

 

นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลเอาจริงเอาจังในการปราบปรามสินค้าปศุสัตว์เถื่อน ส่งผลให้วงจรของกลุ่มผู้ค้าเนื้อสัตว์เถื่อนลดลงไปมาก เป็นผลดีกับเกษตรกร

เพราะล่าสุดราคาโคเนื้อเป็นมีการขยับราคาขึ้นมาแล้วจาก 70 บาทต่อกิโลขยับมาที่ 85-85 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

นายชูวิทย์ กล่าวด้วยว่า มั่นใจว่าหากรัฐบาลเอาจริงในการปราบปรามสินค้าเถื่อนจะส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู เนื้อ ไก่ จะดีขึ้นอย่างแน่นอน

เพราะตลอด 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มผู้ค้าสินค้าเถื่อนเหล่านี้ย่ามใจนำเข้าสินค้าเถื่อนรวมแล้วทั้ง 3 ชนิดปีละเกือบล้านตันพร้อมส่งขายทั่วไทย ทำให้ราคาเนื้อไก่ เนื้อวัว และเนื้อหมูของเกษตรตกต่ำลงมาก หลายรายขาดทุนเพราะต้นทุนอาหารสัตว์แพงเลิกทำกิจการไปแล้วหลายราย  

หลังจากนี้มั่นใจว่าหากรัฐบาลเต็มที่กับสินค้าเถื่อนจะลดลงอย่างแน่นอน

“น่าเห็นใจที่รัฐบาลบริหารประเทศโดยไม่มีงบประมาณ นโยบายที่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชน ทั้งนโยบายพักหนี้เกษตรกร นโยบายแก้หนี้นอกระบบ รวมทั้งการลดราคาพลังงาน ส่งผลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แม้ราคาสินค้าเกษตรโดยจะเฉพาะราคาข้าวเปลือกจะดีขึ้น แต่เกษตรกรไม่มีสินค้าแล้ว เกษตรกรจึงไม่ได้ประโยชน์ ทั้งนี้มั่นใจในช่วงกลางปี2567

หลังงบประมาณปี 2567 มีผลบังคับใช้จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศและรายได้ประชาชนดีขึ้นอย่างแน่นอน”