แลนก ชมบัว ดูควายน้ำ ‘ทะเลน้อย : พัทลุง’

แลนก ชมบัว ดูควายน้ำ ทะเลน้อย : พัทลุง