ผู้จัดการกองทุนสื่อ พบ ผอ.และผู้บริหาร ททบ.5 หารือความร่วมมือ
 

ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสื่อสาธารณะเพื่อความมั่นคงทั้งการผลิต การเผยแพร่ และพัฒนาบุคลากร

ทั้งนี้ คาดว่าในเร็วๆนี้จะมีผลงานของกองทุนออกเผยแพร่ทางช่อง ททบ.5 เป็นการนำร่อง

(8 ก.พ. 67) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ  ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์

ร่วมหารือการผลักดันความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้เกิดสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างความมั่นคง

โดยมี พล.อ.นิรันดร ศรีคชา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

พร้อมด้วย พล.ท.ชำนาญ ช้างสาต รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

พล.ต.สิริพงศ์ พชรกนกกุล หัวหน้าสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

พล.ต.สุพัฒน์ สัมมา ที่ปรึกษากรรมผู้อำนวยการใหญ่ และ นายสำราญ  ฉัตรโท ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่  ให้การต้อนรับ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ต้องการขยายพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานของกองทุน รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือกับ ททบ.5

ทั้งในเรื่องการผลิต การเผยแพร่ การพัฒนาบุคลากรในการสร้างสรรค์สื่อให้เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย  รวมตลอดถึงสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านความมั่นคง โดยร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

ซึ่งหลังจากนี้จะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้วยกัน และคาดว่าเร็วๆนี้ จะได้มีการนำผลงานของกองทุนออกเผยแพร่ทาง ททบ.5 เป็นการนำร่อง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ