วัดทอง : จรัญฯ46 (วน) คัดแยกขยะถูกต้อง

 

วน รายงานว่า ถุงพลาสติกล้างสะอาด คัดแยกถูกต้องถูกส่งตรงจาก "วัดทอง จรัญสนิทวงศ์ 46"

เข้ามาที่โครงการวน เป็นประจำทุกเดือน

รู้หรือไม่ว่า ถุงพลาสติกพวกนี้ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดเอง

ทั้งการทำบุญ การตักบาตร การนำสิ่งของต่างๆ มาถวาย หิ้วมาคนละถุง สองถุง

ทุกๆวันเข้า ก็เป็นถุงพลาสติกจำนวนมากเช่นกัน

หากคณะสงฆ์ของวัดนี้ ปล่อยปละละเลยขยะพลาสติกเหล่านี้ไป เท่ากับว่าการทำบุญของพวกเรา อาจนำไปสู่การสร้างขยะมหาศาลลงบ่อขยะก็เป็นได้

อย่างที่บอกอยู่เป็นประจำว่า การใช้ถุงพลาสติกไม่ผิดนะ

แต่คนใช้ต้องรู้จักรับผิดชอบต่อสิ่งที่เอามาใช้งานด้วย

การใช้งานซ้ำหรือการรีไซเคิลก็เป็นหนึ่งให้ทางจัดการกับเขา

เราในฐานะผู้ใช้งาน ไม่ควรปล่อยปละละเลยให้ถุงพลาสติกกลายเป็นขยะ และสร้างภาระให้คนอื่น

เพราะนั่นเท่ากับว่าเราได้ทำผิดต่อโลกใบนี้แล้ว