ระยะยาวส่งผลกระทบต่อการเมืองไทย

 

(31 มค.67)ที่รัฐสภา นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล , นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคพรรคก้าวไกล และ สส.พรรคก้าวไกล ได้ร่วมแถลงข่าว

หลังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า การรณรงค์หาเสียง แก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.112 ของพรรคก้าวไกล เป็นการล้มล้างการปกครอง และขอให้หยุดกระทำในลักษณะนี้อีก ว่า ทางพรรคก้าวไกลขอยืนยันว่า
เราไม่ได้มีเจตนาเพื่อล้มล้างทำลายหรือแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากชาติแต่อย่างใด

นอกจากนี้ พรรคก้าวไกล ยังกังวลว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยในระยะยาว

เช่น กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต ต่อความเข้าใจและความหมายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

หลักการสำคัญของระบอบการเมืองที่มีความชัดเจนแน่นอนสิ่งที่เคยกระทำได้ในอดีต

‘พรรคก้าวไกล ขอขอบคุณทุกกำลังใจ หลังจากมีคำวินิจฉัย

อย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยในวันนี้จะไม่ได้กระทบเฉพาะพรรคก้าวไกลแต่อาจจะกระทบต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศและสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคน

ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนไม่ใช่พรรคก้าวไกลเท่านั้น

การตีความอะไรคือการล้มล้างการปกครองอาจจะเกิดปัญหาที่ พวกเราเข้าใจหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนไม่ตรงกัน มีความคลุมเครือ ทั้งในแง่ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเจตนาใช้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อดุลยภาพระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบการเมืองไทย

ในอนาคต


จะทำให้สังคมไทยสูญเสียโอกาสในการใช้ระบบระบบรัฐสภาในการหาข้อยุติความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคมในอนาคต’