ทำบุญครบ 7 วัน รง.พลุระเบิด มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา มอบครอบครัวละ 2 หมื่น 

(23,ม.ค. 67 )ที่จ.สุพรรณบุรี น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา ประธานมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา และที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิต ครบ 7 วัน เหตุการณ์โรงงานพลุระเบิด จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมี นายนิกร จำนง ประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม.

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 ผู้แทนหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และครอบครัวผู้เสียชีวิต เข้าร่วมพิธี ที่บริเวณใกล้สถานที่เกิดเหตุ ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ภายหลังเสร็จพิธี น.ส.กัญจนา ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 23 ราย ซึ่งญาติทุกคนยังอยู่ในความเศร้าโศก บางคนเล่าทั้งน้ำตาถึงความสูญเสีย และผลกระทบต่อครอบครัวที่ขาดเสาหลัก

อย่างไรก็ตาม น.ส.กัญจนามอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ครอบครัวละ 20,000 บาท จากมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา อีกทั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว มอบเงินบริจาคแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต

นอกจากนี้ ยังได้นำคณะไปดูสถานที่เกิดเหตุ และร่วมยืนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความสูญเสียดังกล่าว

น.ส.กัญจนา กล่าวว่า วันนี้ครบ 7 วันของการเกิดเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิด ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 23 ราย ใน 17 ครอบครัว สำหรับการทำบุญครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้งหมด และเพื่อเรียกขวัญคืนให้กับครอบครัวของผู้สูญเสีย รวมทั้งประชาชนในพื้นที่แถบนี้ด้วย เพราะว่าตามศาสนาพุทธของเรา 7 วัน เป็นการทำบุญที่เหมาะสม

โอกาสนี้ได้มอบเงินของมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา ช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียทั้งหมด 17 ครอบครัวๆ ละ 20,000 บาท โดยวันนี้ พระสงฆ์ได้ประพรมน้ำมนต์ พร้อมให้พรและให้ขวัญกำลังใจกับผู้ที่สูญเสีย เพื่อให้ดำเนินชีวิตต่อไป

ในส่วนของกระทรวง พม. ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาอย่างเข้มแข็งตั้งแต่เมื่อวันที่เกิดเหตุวันแรกๆ ซึ่งเราจะมาดูว่าแต่ละครอบครัวได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้าง เพราะมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาให้การช่วยเหลือเยียวยา ทั้งเรื่องของการดำรงชีพ และทุนการศึกษาสำหรับครอบครัวที่ยังมีเด็กอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน

เราจะมาดูว่าได้รับความช่วยเหลือตรงไหนบ้าง อย่างไรบ้าง เพื่อที่จะรู้ว่ามีจุดไหนที่ยังพร่องการช่วยเหลือ มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา จะมาช่วยเติมให้เต็ม และขอให้ความมั่นใจกับทางครอบครัวว่า สำหรับเด็ก เยาวชนที่ยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน จะต้องได้เล่าเรียนจนอย่างน้อยที่สุดคือปริญญาตรี แม้จะสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปแล้วก็ตาม

น.ส.กัญจนา กล่าวว่า เราไม่อยากเห็นโศกนาฏกรรมแบบนี้อีกแล้ว ซึ่งมันไม่ใช่เกิดเหตุเป็นครั้งแรก แต่อยากให้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าการสูญเสียแต่ละครั้งมีผลกระทบเยอะมาก

ดังนั้น ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะว่าในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรียังมีโรงงานลักษณะนี้อีกประมาณ 8-9 แห่ง ควรต้องดูเรื่องความปลอดภัยให้เข้มแข็ง

และทราบว่าโรงงานทั้งหลายจะต่ออายุกันทุกปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการตรวจดูอุปกรณ์ เรื่องมาตรการความปลอดภัยให้เข้มแข็งอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก

และไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ขอให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ขอฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่มีโรงงานลักษณะนี้ มีสารวัตถุอันตราย ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ต้องระมัดระวังให้มากที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความสูญเสียซ้ำขึ้นอีก