นอนหลับทับสิทธิ์ รธน.ใหม่ไม่เกิดนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา กล่าวว่า ปีใหม่ 2567 เชื่อว่าจะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น รวมถึงอาจจะมีการออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ใช้ฉบับปัจจุบัน

ซึ่งขณะนี้ทราบว่ารัฐบาลได้มีมติแล้ว ที่จะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำประชามติ แต่จะแก้ไขอย่างไร เป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะไปตัดสินใจ โดยเชื่อว่าจะมีขึ้นในเร็วๆนี้

อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวเห็นด้วยกับการจัดทำประชามติ แม้จะเสียเวลานิดหน่อยแต่เพื่อจะได้รัฐธรรมนูญที่ดีเพราะเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศชาติ

ถ้ามีรัฐธรรมนูญที่ดีเป็นประชาธิปไตย เราก็จะเป็นประเทศประชาธิปไตย และได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีและรัฐบาลที่ดีมาบริหารประเทศ

อีกทั้งการทำประชามติก็มีกฎเกณฑ์เป็นไปตามพ.ร.บ.ประชามติอยู่ หากประชาชนมาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่ง การทำประชามติก็ต้องเดินหน้าใหม่ เพราะไม่เป็นผล และต้องเสียงบประมาณไป ซึ่งแต่ละครั้งใช้งบกว่า 3,000ล้านบาท ส่วนตัวจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิ์ทุกคน เสียเวลาเล็กน้อย แต่เพื่อประโยชน์อันยาวนาน

‘แต่ถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์การลงประชามติ รัฐธรรมนูญใหม่ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้’

นายวันมูหะมัดนอร์ ยังระบุว่า การจัดทำประชามติอาจไม่ใช่เพียงรอบเดียว โดยรอบแรกเป็นการถามประชาชนว่าเห็นควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่

หลังจากนั้นเมื่อมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็ต้องทำประชามติถามความเห็นประชาชนอีกครั้งว่า จะเห็นชอบหรือไม่

ซึ่งสำคัญมากกว่าในการถามความเห็นครั้งแรก อีกทั้งแม้จะมีประชาชนมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิ์แล้ว ก็ยังต้องมีผู้เห็นชอบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ด้วย

ส่วนตัวจึงอยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองทุกคน อยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่ยังบกพร่อง เพื่อให้มีรัฐธรรมนูญที่ดีขึ้นและสนองความต้องการของประชาชน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ