วอน ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์-กลุ่มเปราะบาง 

เมื่อเวลา 07.45 น. วันที่ 15 ธ.ค.66  ที่ตลาดนัด ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม.

ร่วมกิจกรรมติดตามและศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อต่อ ยอดไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเยี่ยมชมกิจกรรม

นายวราวุธ กล่าวว่า คาร์บอนฟุตพริ้นท์(Carbon Footprint ) หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าเราใช้วัตถุดิบต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา แล้วท้ายที่สุดผลกระทบที่เกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นกับมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่กระทรวง พม. ดูแลไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือเด็ก เวลามีเกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น จะกระทบกับพวกเรา

การดูแลผู้สูงอายุหรือถ้าหากว่า มีขยะบนพื้นแล้วคนพิการเข็นรถเข็นมา หรือว่าตาบอดเดินมา ย่อมกระทบกับชีวิตทุกคน

ดังนั้นการกำจัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์(Carbon Footprint ) กำจัดไม่ได้ เพราะว่าตราบใดที่ยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่ มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตเราซึ่งเกิดมาจากCarbon Based ทั้งนั้น

นายวราวุธ กล่าวว่า สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือการลดปริมาณขยะ และหาวิธี Offset Carbon Footprint ของเรา เพื่อที่ว่าผลกระทบทั้งหมดที่เราทำจะได้ไม่ลำบากกระทรวง พม.

เพราะว่าการดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง เป็นสิ่งที่หนักหนาสากรรจ์มาก จำนวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เราต้องใช้ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้เรามีอยู่ 330,000 กว่าคน ซึ่งถ้าเทียบกับจำนวนชุมชนหรือเคสที่เกิดขึ้น ถือว่ายังน้อยอยู่

ดังนั้นถ้าหากเราช่วยกันรักษาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเรา จำกัดปริมาณขยะบางอันที่เลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใช้ ก็คงต้องเป็นการบ้านของพวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกัน