ไม่ให้ผู้ป่วยกลับมาเสพซ้ำ
 

(4 ธ.ค. 2566 ) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและเปิด "บ้านรักษ์ใจ" มินิธัญญารักษ์ รพ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

เยี่ยมผู้ป่วยและญาติ พร้อมพบปะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อ.วังสามหมอ

เน้นย้ำ การบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือ CBTx (Community Based Treatment)

และสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง จะช่วยไม่ให้ผู้ป่วยกลับมาเสพซ้ำได้  

โดยมี ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายวิสูติ ซื่อพัฒนะ นายอำเภอวังสามหมอ นพ.เกรียงไกร ไกรวรรณ์ ผอ.รพ.วังสามหมอ เครือข่าย ตลอดจน อสม. ให้การต้อนรับ ที่ รพ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ