หาดอ่าวคา - เกาะวัวตาหลับ


 

ฤดกาลนี้ (30 พย.66) แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตามฤดูกาลทางธรรมชาติ ทำให้สภาวะอากาศและสภาพธรรมชาติในพื้นที่ เขียวขจี ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนที่โปรยปราย อากาศเย็นสบาย

 

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ขอให้ตรวจสอบพยากรณ์อากาศ ก่อนวางแผนออกเดินทางท่องเที่ยว

และต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการเดินเรือ/การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ กรมเจ้าท่า และประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

รวมทั้งมาตรการในการควบคุมดูแลความปลอดภัยและกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ ฯ โดยเคร่งครัด

ข้อมูล , ภาพ : สำนักอุทยานแห่งชาติ