“ยกเลิกเที่ยวบิน – เที่ยวบินล่าช้า” เกิน 2 ชั่วโมง ร้องได้ที่สภาผู้บริโภค 

ผู้โดยสารที่ถูกยกเลิกเที่ยวบิน - เที่ยวบินล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมงสามารถร้องเรียนได้ ที่สภาผู้บริโภค ย้ำ ผู้โดยสารทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ ชดเชย เยียวยา ตามกฎหมาย

นายโสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สภาผู้บริโภค กล่าวว่า ปัญหาสายการบินดีเลย์เป็นปัญหาซ้ำซาก ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน

แต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่มักจะยอมรับความล่าช้าได้ หากล่าช้าไม่มาก หรือมีการแจ้งล่วงหน้า

แต่ความจริงแล้วผู้โดยสารได้รับการคุ้มครองสิทธิตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศ พ.ศ. 2553 ซึ่งระบุสิทธิผู้โดยสารที่สายการบินล่าช้าตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป

สภาผู้บริโภคจึงเตรียมเปิดรับเรื่องร้องเรียน และเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบกับกรมการบินพลเรือนและสายการบิน เพื่อให้สายการบินปฏิบัติเยียวยาผู้โดยสารตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย  

โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสายการบินล่าช้าตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป สามารถเดินทางมาร้องเรียนได้ที่สภาองค์กรของผู้บริโภค หรือสามารถแจ้งเบาะแสมายังสภาผู้บริโภคได้ตามช่องทาง

โดยสามารถร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tcc.or.th คลิกลิงก์ https://crm.tcc.or.th/portal/public. อีเมล : [email protected] โทรศัพท์ : 02 239 1839 กด 1

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ