ติดตามงาน 

เมื่อวันที่ 20 พย.66 นายเจือ ราชสีห์ ที่ปรึกษารองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กรณีการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองสงขลา(เทศบาลนครสงขลา) กับ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ตามที่รัฐบาล สมัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการไปแล้วในเบื้องต้น

ในการนี้ ได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการ ซึ่งในขณะนี้นอกจากจังหวัดสงขลาจะมีคณะทำงานศึกษาความเหมาะสมในเบื้องต้นแล้ว ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อโครงการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างของพี่น้องประชาชนมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการเดินทางได้ รวมถึงช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาได้ และประชาชนมากกว่า 80% เห็นควรสร้างในตำแหน่ง ณ ท่าแพขนานยนต์

ซึ่งจังหวัดสงขลา ได้รายงานความก้าวหน้าให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไปแล้ว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ