สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ

 

กรมสุขภาพจิต ขอเชิญร่วมงาน"สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566"Mental health anywhere, Helpers care everyone

“เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ” ในเดือนพฤศจิกายน 66

พบกับกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ พร้อมกันทั่วประเทศ

พบกับกิจกรรมความบันเทิง
นิทรรศการเพื่อนดี...ดูแลใจ

และความรู้ด้านสุขภาพจิต

#สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ
#เพื่อนดีดูแลใจ


#เพื่อนแท้มีทุกที่เพื่อนดีดูแลใจ
#กรมสุขภาพจิต

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ