ร่วมเป็นเกียรติ 

(27 ต.ค. 66)นายสุริยา วงทะนี รองผู้อำนวยการองค์การสุรา และคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน และศูนย์ส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้พิการ โรงพยาบาลบางคล้า  

โดยมีนายศิริชัย เผ่าบรรจง นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า และนายดิเรก ภาคกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า ต้อนรับ

ณ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ