ค่าไฟฟ้าเหลือหน่วยละ 3.99 บาท - เริ่มรอบบิล กย.66

 

(18 กย.66) ครม. รับทราบลดค่าไฟฟ้า ลงเหลือ หน่วยละ 3.99 บาท

จาก มติ ครม. ครั้งที่แล้ว  ลดเหลือ 4.10 บาท

แต่เนื่องจาก นายกรัฐมนตรี ให้ รมว. กระทรวงพลังงาน กลับไปหารือ กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องว่าสามารถลดลงได้อีกหรือไม่  

ปรากฎว่า สามารถลดลงได้อีก  ครม. จึงรับทราบ ตามที่หน่วยงานเสนอมา โดยลดค่าไฟฟ้าลงเหลือหน่วยละ 3.99 บาท เริ่มรอบสิ้นเดือน ก.ย. นี้