คลอด 24 รายชื่อบิ๊ก มท. ‘อรรษิษฐ์’นั่งอธิบดีกรมการปกครอง


 

(18 กันยายน 66 )คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 24 ตำแหน่ง

ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิบดี ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทยเสนอตามรายชื่อ