เร่งแก้ปัญหามังคุดล้นประสานผู้ซื้อ-ผู้ขาย ตกลงราคาที่เป็นธรรม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะปัญหา มังคุดภาคใต้ ที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ

โดยการแก้ปัญหา จะแบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว

สำหรับระยะเร่งด่วน ให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำมังคุดของเกษตรกรมาจำหน่าย

โดยให้ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงราคากันอย่างเป็นธรรม และได้มอบหมายกรมการค้าภายใน เร่งกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ

นอกจากนั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

ในส่วนของมาตรการระยะกลางและระยะยาว จะมีการหารือร่วมกับคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับสถานการณ์มังคุดในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ปลูกมังคุด จำนวน 96,479 ไร่ พื้นที่เก็บเกี่ยว จำนวน 92,387 ไร่ ผลผลิตรวมทั้งสิ้น 43,533 ตัน แบ่งเป็น ผลผลิตนอกฤดู จำนวน 2,972 ตัน , ผลผลิตในฤดูกาล จำนวน 40,561 ตัน

ทั้งนี้ ผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ย. (มากที่สุดในช่วงเดือน ส.ค.) จำนวน 11,954 ตัน ปัจจุบันเก็บเกี่ยวไปแล้วบางส่วนโดยมีผลผลิตมังคุดคงเหลือในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ประมาณ 10,000 ตัน และส่วนใหญ่เป็น “มังคุดภูเขา” ในพื้นที่ อ.นบพิตำ อ.ร่อนพิบูลย์ อ.ทุ่งสง อ.จุฬาภรณ์ และ อ.ลานสกา

อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้รวบรวมมังคุดจาก จ.หวัดนครศรีธรรมราช ไปเปิดจุดจำหน่ายในกรุงเทพฯ ผ่านรถโมบาย จำนวนทั้งหมด 100 จุด และต่างจังหวัดอีก 120 จุด รวม 220 จุด ปริมาณ 1,100 ตัน นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรในการจำหน่ายมังคุดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้มอบกล่องใส่ผลไม้ให้กับเกษตรกร และปีนี้ได้จัดส่งให้ จ.นครศรีธรรมราชจำนวน 35,000 กล่องแล้ว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ