ขอเวลา 2 เดือน สางปัญหา จักรยานยนต์รับจ้างเดือดร้อน


 

'นายกรัฐมนตรี' พร้อม “รมว.และ รมช.คมนาคม” พูดคุยตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง รับฟังปัญหาความเดือดร้อน หวังรัฐบาลเพื่อไทย ช่วยเร่งแก้เปิดทางประกอบอาชีพ “สุริยะ” เตรียมตั้งคณะทำงานร่วม สางปัญหาภายใน 2 เดือน  

(2 กันยายน 2566)ที่พรรคเพื่อไทย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนางพวงเพ็ชรุ ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมแกนนำพรรคและ สส.พรรคเพื่อไทย ร่วมพูดคุยกับตัวแทนผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้าง ประมาณ 100 คน ซึ่งร้องขอให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการประกอบอาชีพในสถานการณ์ที่ค่าครองชีพและราคาน้ำมันอันเป็นต้นทุนการประกอบอาชีพสูง เพื่อนำปัญหาไปสู่การที่รัฐบาลจะพิจารณาแนวทางแก้ไข

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราได้รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั้งด้านการท่องเที่ยว ประมงและปัญหาหนี้สิน และวันนี้มารับฟังพี่น้องผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับพี่น้องผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอย่างมาก เพราะถือเป็นเส้นเลือดฝอยและมดงานเชื่อมให้เศรษฐกิจสามารถเดินต่อไปได้

หากมีความไม่สบายใจในส่วนใด ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีอุปสรรคในข้อกฎหมายก็ถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแล

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับปัญหาที่สะท้อนมาในเรื่องของจุดจอดรถจักรยายนต์รับจ้างนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและประชาชน  

ส่วนผู้ขับขี่ ที่ติดเงื่อนไขอายุเกิน 60 ปีนั้น แก้ไขได้ไม่ยากอาจใช้มาตรการตรวจสุขภาพเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปสามารถทำงานได้

ส่วนปัญหาเรื่องแหล่งทุนสำหรับการประกอบอาชีพนั้นจะไปหารือกับธนาคารออมสินเป็นพิเศษในเรื่องของการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและการลดเงื่อนไขการพิจารณาให้กู้ รวมทั้งอาจจะต้องมีการที่กองทุนประกันสังคมที่จะเข้าไปดูแลผู้ขับขี่อายุเกิน 60 ปีที่ต้องเลิกประกอบอาชีพ อาจจะต้องมีกองทุนประกันสังคมเข้าไปดูแลหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องไปประสานงานใกล้ชิดกับกระทรวงแรงงาน อีกทั้งยังเป็นปัญหาเดียวกันกับสามล้อและแท็กซี่ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ส่วนปัญหาเรื่องแอปพลิเคชันสำหรับเรียกรถ อาจจะต้องมีการพัฒนาร่วมกันเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการขับรถรับจ้างเสียเปรียบแอปพลิเคชันที่มาจากต่างประเทศ หากสามารถมีแอปพลิเคชันกลางได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี มีความเป็นธรรมกับทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริหาร ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งอาจต้องพิจารณาถึงการแก้ไขกฎหมาย จึงขอฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามเรื่องนี้ ในส่วนของเรื่องรถจักรยายนต์ไฟฟ้า อาจต้องพิจารณาแนวทางแก้ไขโดยวิธีการให้มีทางเลือกในการทำงานแล้วแบ่งผลประโยชน์กันโดยไม่ต้องกู้เงินมาซื้อรถ

“ขอโอกาสในการแก้ไขปัญหาในการทำงานให้ทุกท่านสักนิด แต่อะไรที่ช่วยเหลือได้ก็จะเร่งดำเนินการให้ทันที โดยไม่ต้องรอเวลา” นายกรัฐมนตรี กล่าว  

ขณะที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ปัญหาต่างๆ ที่พี่น้องผู้ขับขี่รถจักรยายนต์รับจ้างสะท้อนมา ตนจะผลักดันให้มีการตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนผู้ประกอบการ มาร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนเพื่อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสม