ร้องแก้ปมปัญหาการศึกษา "เด็กไร้สัญชาติอาศัยไทย" 

“ขัตติยา สวัสดิผล” เรียกร้อง ‘4 หน่วยงาน’ อย่านิ่งเฉย ปมปัญหาการศึกษา ของเด็กไร้สัญชาติในประเทศ

แนะวางมาตรฐานกลาง สร้างบรรทัดฐานด้านมนุษยธรรม เร่งให้ความยุติธรรมผู้อำนวยโรงเรียนที่ถูกดำเนินคดี

นางสาวขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองต้องถูกดำเนินคดี เนื่องจากรับเด็กไร้สัญชาติเข้าเรียนว่า  เชื่อว่าปรัชญาพื้นฐานของการศึกษา คือ การให้การศึกษาแก่เด็กทุกคน (ที่ทั้งมีและไม่มีสัญชาติ)

แต่มีกรณีที่ ผอ.โรงเรียนถูกแจ้งจับ นั่นแปลว่า “เราไม่มีมาตรฐานกลางใช่หรือไม่?”

นางสาวขัตติยา ระบุว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ได้มีการออกมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล เพื่อกำหนดว่า เด็กที่มีหรือไม่มีสัญชาติก็ตาม จะต้องได้รับความคุ้มครองด้านการศึกษา ถือเป็นหน้าที่ที่เราต้องให้การศึกษาแก่เด็ก

แต่จากที่มีข่าวเผยแพร่ว่าผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 จังหวัดอ่างทอง ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาให้ที่พักพิงกับเด็กนักเรียน 126 คน ที่ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎร หรือ เป็นเด็กไร้สัญชาติ

“ปัญหาดังกล่าวเราต้องให้ความสำคัญในการสร้างมาตรฐานกลาง โดยเฉพาะด้านให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกคน จึงได้หารือกับประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านไปยัง 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อหารือถึงบรรทัดฐานในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กที่ไม่มีสัญชาติ

โดยอิงตามปรัชญาพื้นฐาน คือ การให้การศึกษาแก่เด็กทุกคนที่มีสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติไทยก็ตาม” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยกล่าว

นางสาวขัตติยา ระบุว่า ขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การวางบรรทัดฐานในการจัดการเรียนการสอน จะต้องคำนึงถึงมนุษยธรรม เด็กๆ 126 คนที่ถูกส่งกลับไปยังเมียนมาร์ในระหว่างช่วงเปิดเทอม จะต้องเผชิญกับชะตากรรมอย่างไร

จะได้เรียนหนังสือต่อหรือไม่ และจะต้องมีเด็กอีกกี่คนที่ต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นนี้ และขอให้การดำเนินการตามกระบวนการทางกฏหมาย ให้ความเป็นธรรมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ที่ถูกดำเนินคดีด้วย