แก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะบนที่เอกชน 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

หัวหน้าฝ่ายปกครอง , หัวหน้าฝ่ายโยธา , หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่ตรวจและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งขยะบนที่เอกชน ซึ่งสร้างความสกปรก รกรุงรัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเชื้อโรค ซอยสวนผัก 5

โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้อำนวยเขต ได้ประชาสัมพันธ์ ร้องขอให้ ประชาชนทิ้งขยะอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อความเรียบร้อย และการที่ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมส่วนรวม