‘เพื่อไทย’ ถอดบทเรียน ย้ำพรรคเป็นความหวัง,ที่พึ่ง ปชช. 

นายนพดล ปัทมะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะทำงานถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาของพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้คณะทำงานพรรคเพื่อไทยได้ถอดบทเรียนการเลือกตั้งการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งเราได้ตั้งเป้าหมายพัฒนาพรรคเพื่อไทยให้เป็นสถาบันการเมือง พัฒนานโยบายต่อเนื่อง พร้อมรับฟังแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชน อีกทั้งมุ่งผลักดันนโยบายพรรคเพื่อไทยที่ได้หาเสียงไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลต่อไป

1. กระบวนการถอดบทเรียนการเลือกตั้งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เราได้ตั้งเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้พรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง

2. พรรคมุ่งมั่นที่จะพัฒนานโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในทุกมิติและมุ่งมั่นปรับปรุงพรรคให้เป็นที่พึ่งหวังของประชาชนให้มากที่สุด

3. เรามีแนวทางการเพิ่มพูนศักยภาพ ส.ส.ในทุกมิติ สนับสนุนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และสร้างเครือข่ายรับฟังและผลักดันการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนทั้งในบทบาทฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ

4. ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า พรรคดำรงความเป็นความหวังและที่พึ่งของพี่น้องประชาชน นโยบายที่เสียงไว้จะถูกผลักดันต่อในบริบทของรัฐบาลผสม 8 พรรคโดยยืนหยัดในผลงาน อุดมการณ์และจุดยืนของพรรคอย่างมั่นคง