แจงนับคนไร้บ้าน 

(24 พค.66)นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)เป็นประธานในกิจกรรมเปิดตัว "โครงการแจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count)"

โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เพื่อร่วมกันดำเนินการสำรวจสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้าน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

อีกทั้งยังทำให้ทราบถึงจำนวนคนไร้บ้านสำหรับนำมาใช้คาดการณ์ทางสถิติ ประชากร และอื่นๆ นำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาบริการของรัฐที่ตอบโจทย์ประชาชนต่อไป

ณ บริเวณหน้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม.

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ