ปลูกบูชาคุณพระพุทธเจ้า

 

เจ้าภาพต้นไม้คืออะไร?

การเป็นเจ้าภาพต้นไม้ คือการสมทบทุนซื้อหาต้นไม้เพื่อนำไปมอบให้แก่วัดหลายแห่งทั่วประเทศ สำหรับใช้ในกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ในวันวิสาขบูชานี้

“มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมมะ” ร่วมกับวัดต่างๆกว่า ๕๐ แห่งทั่วประเทศ จัดงาน “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมมะ วิสาขบูชา ๒๕๖๖”

มีกิจกรรมเวียนเทียนต้นไม้ ในวันที่ ๓ มิ.ย.๒๕๖๖ นี้

นอกจากจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกและความร่มรื่นแก่วัดแล้ว ยังเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของต้นไม้ที่มีต่อพระพุทธศาสนาและสิ่งมีชีวิตทั้งปวงด้วย

กล้าไม้ที่จะนำมาเวียนเทียนในครั้งนี้ มีไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ต้น

โดยเป็นต้นกากระทิง ๕,๐๐๐ ต้น (เพราะเป็นต้นไม้ที่พระศรีอริยเมตไตรยจะมาประทับตรัสรู้ในอนาคตกาล)

และต้นไม้บริวารอื่นๆ เช่น ต้นยางนา จามจุรี พะยอม พะยูง มะขามป้อม มะค่าโมง ตะเคียน บุนนาค แก้ว กรรณิการ์ กาหลง ชงโค แคบ้าน พุดชาววัง พุดซ้อน ลําดวน อัญชัน และสมอไทย เป็นต้น รวมอีก ๑๐,๐๐๐ ต้น

กล้าไม้ดังกล่าว จะถูกนําไปถวายให้วัดในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อใช้ในพิธีเวียนเทียนต้นไม้ และส่งไปปลูกยังวัดต่าง ๆ เช่น วัดป่ามหาวัน (ป่าภูหลง) จ.ชัยภูมิ วัดคลองสะท้อน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และพุทธอุทยานสํานักสงฆ์เขาโป่งนก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพต้นไม้ในราคาเฉลี่ยต้นละ ๖๐ บาท ซึ่งครอบคลุมถึงค่าตกแต่งในพิธีเวียนเทียนและค่าขนส่ง

ท่านสามารถร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพต้นไม้ได้ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี  “มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 264-284369-6

เวียนเทียนด้วยต้นไม้ได้มากกว่าบุญ

หากต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินและแจ้งชื่อ ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ ส่งไปที่ Inbox เพจ FB ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

LINE ID : 095 163 9308
E mail : [email protected]