สธ. ตรวจคัดกรองคนไทยกลับจาก “ซูดาน” กลุ่มแรก พบป่วยทางเดินหายใจทั่วไป 12 ราย เครียดสูง 1 ราย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยผลปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือคนไทยอพยพกลับจาก “ซูดาน” จากเหตุการณ์ความไม่สงบ กลุ่มแรกเดินทางมาถึงแล้ว 78 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คัดกรองโรคทางเดินหายใจ พบมีอาการป่วย 12 ราย เป็นเชื้อไวรัสทั่วไปที่หายเองได้ ไม่พบโรคโควิด 19 และเมอร์ส

ส่วนการประเมินสุขภาพจิต พบอาการนอนไม่หลับ คิดถึงเหตุปะทะ 8 ราย และมีความเครียดสูง 1 ราย ส่งต่อศูนย์สุขภาพจิตในพื้นที่ติดตามดูแลต่อเนื่อง 2 สัปดาห์

(28 เมษายน 2566) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการดูแลช่วยเหลือคนไทยในสาธารณรัฐซูดาน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ว่า รัฐบาลได้อนุมัติให้กองทัพอากาศจัดเครื่องบิน Airbus A340-500 จำนวน 1 ลำ ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง และเครื่องบิน C-130 จำนวน 2 ลำ ใช้เวลาบิน 17 ชั่วโมง บินตรงไปยังท่าอากาศยาน คิง อับดุลาซิซ เมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

เพื่อสนับสนุนการอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบในซูดานและมีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ จำนวน 223 คน

โดยคนไทยกลุ่มที่ 1 ที่มากับเที่ยวบิน A340-500 เที่ยวบินแรก จำนวน 78 คน ประกอบด้วย นักเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 71 คน พัทลุง 1 คน นครศรีธรรมราช 1 คน และครอบครัวซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนนทบุรี 5 คน เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง คืนวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 22.00 น.

ซึ่งได้ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจคัดกรองโรคก่อนเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก และในวันนี้ (28 เมษายน 2566) ผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้จะเดินทางกลับด้วยเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศ เพื่อกลับสู่ภูมิลำเนาต่อไป โดยก่อนขึ้นเครื่องกลับประเทศ ผู้อพยพทุกรายจะได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพจากชุดปฏิบัติการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า สำหรับการดูแลสุขภาพผู้อพยพเมื่อกลับถึงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค กรมควบคุมโรค จำนวน 1 ทีม และทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT) กรมสุขภาพจิต จำนวน 1 ทีม ตรวจคัดกรองสุขภาพที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง

ซึ่งกลุ่มแรกที่เดินทางกลับมาถึง พบผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ 12 ราย เป็นชาย 6 ราย หญิง 6 ราย อายุ 23 - 33 ปี มีอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เก็บตัวอย่างจากทางเดินหายใจตรวจเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ 24 ชนิด รวมโควิด 19 และเมอร์ส ที่สถาบันบำราศนราดูร พบเชื้อไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจทั่วไป 8 ราย ซึ่งผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและพักผ่อนเพียงพอ สามารถหายป่วยได้เอง

ส่วนการประเมินคัดกรองสุขภาพจิต จำนวน 16 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา อายุ 24 - 26 ปี พบความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต 9 ราย มีอาการนอนไม่หลับ หวนนึกถึงเหตุการณ์ เนื่องจากหอพักอยู่ใกล้จุดปะทะ 8 ราย และหญิงไทย อายุ 45 ปี 1 ราย มีความเครียดสูง เนื่องจากเป็นห่วงสามีชาวซูดานที่ไม่ได้เดินทางมาด้วย โดยเดินทางมากับบุตร 4 คน ซึ่งพูดภาษาไทยไม่ได้ ได้วางแผนส่งต่อให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ติดตามดูแลต่อเนื่องใน 2 สัปดาห์ และได้เตรียมความพร้อมในการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้อพยพที่จะเดินทางมาถึงชุดต่อไป