ร่วมกันช่วยเหลือสังคม


 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร บางจาก

เป็นตัวแทนสมาชิก บางจาก


กรีนไมลส์ มอบเงินจากการบริจาคคะแนนสะสมที่สมาชิกได้รับจากการเติมน้ำมันและซื้อสินค้าในเครือบางจากฯ รวมกับส่วนที่บางจากฯ ร่วมสบทบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,700,000 บาท ให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์รวม 18 แห่ง

โดยสมาชิกร่วมใจกันบริจาคมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 เพื่อร่วมกันช่วยเหลือสังคม ผู้ขาดโอกาส ทั้งเด็ก ผู้พิการ คนชรา ผู้ป่วย สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

ช่วยทำให้สังคมไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามแนวคิด Greenovative Destination ของ สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่นอกเหนือจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคแล้ว ยังสร้างสรรค์ให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนได้ทำสิ่งดี ๆ ร่วมกัน      

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ