กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน : ปัญหาทางสาธารณสุขทั่วโลก


 

นายแพทย์เอนก กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กล่าวว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันพบได้บ่อยในผู้ใหญ่วัยกลางคนที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป

โดยพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2 เท่า

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนั้นมาจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมีการอุดตันเฉียบพลันทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ส่งผลให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดอันตรายรุนแรง ทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ ทำให้หมดสติกะทันหันและเสียชีวิต
ถ้าไม่รีบรักษา


 
ทั้งนี้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งขณะทำงาน เล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมต่างๆได้ เนื่องจากมีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือบริเวณที่มีคราบไขมันเกิดการปริของผนังหลอดเลือดทำให้มีลิ่มเลือดมาเกาะผนังหลอดเลือดและก่อตัวเป็นลิ่มเลือดจนเกิดการอุดตัน

เมื่อเกิดภาวะนี้ผู้ป่วยต้องรีบรักษาให้เร็วที่สุด ไม่ควรรอดูอาการที่บ้านควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยหาแนวทางในการรักษาที่ถูกต้อง

จากข้อมูลในประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาล่าช้า ทำให้มีอัตราการเสียชีวิตสูงหรือมีภาวะแทรกซ้อน เช่น หัวใจล้มเหลว เป็นต้น

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินโดยติดต่อหมายเลข 1669 เพื่อนำส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเบื้องต้นและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า

ทั้งนี้พบว่า โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน เป็นปัญหาทางสาธารณสุขทั้งประเทศไทย และทั่วโลก