'ไทยสร้างไทย'ดัน 'ฐากร ตัณฑสิทธิ์' อดีตเลขาฯ กสทช. นั่งเลขาธิการพรรค 

(31 มี.ค. 66) พรรคไทยสร้างไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ตามข้อบังคับพรรคการเมือง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมืองที่มีการปรับแก้ จึงต้องปรับข้อบังคับพรรคให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายพรรคการเมือง รวมถึงการเพิ่มเติม และทดแทนตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค

สำหรับตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค ที่มีการปรับเพิ่มเติม และทดแทนตามมติที่ประชุม คือ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ตำแหน่งเลขาธิการพรรค แทน น.ต.ศิธา ทิวารี ที่จะเป็นตัวแทนของพรรคในการลงพื้นที่หาเสียงช่วงเลือกตั้ง

นายอุดมเดช รัตนเสถียร ,นายสุธา ชันแสง ,น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตรัฐมนตรีและนายดล เหตระกูล , นายธวัชชัย สุทธิบงกช ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค

นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ ตำแหน่งเหรัญญิกพรรค

นายประดิษฐ์ วงศ์วิลัย ตำแหน่งนายทะเบียนพรรค

นายศุชัยวุธ ชาวสวนกล้วย ,นายสุจินต์ พิทักษ์ และนายพิทักษ์ สันติวงศ์สกุล ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค

ทั้งนี้ มติกรรมการบริหารพรรค มีมติให้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ,นายสุพันธุ์ มงคลสุธี และน.ต.ศิธา ทิวารี เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยสร้างไทย