ชาดอกกาแฟ Coffee Blossom Tea

 

ความท้าทายของการเก็บดอกกาแฟมาทำชา

ดอกกาแฟมีระยะบานประมาณ 8-14 วัน

สามารถเก็บได้ก็ใน 3 วันสุดท้ายก่อนดอกร่วงเท่านั้น  

เก็บก่อนดอกยังไม่ทันได้ผสมเกสรอาจทำให้ไม่ติดผลได้

ถ้าเก็บช้ากว่านั้น ไม่ร่วงเอง ก็อาจเจอพายุฝนลง ดอกกาแฟจะร่วงเสียหาย ไม่สามารถนำมาทำชาได้

ทำให้หลายปีที่ผ่านมา พลาดจะเก็บดอกกาแฟมาไว้ทำชาดื่ม แต่ปีนี้ไม่พลาดแล้ว

 

ข้อมูล , ภาพ : กาแฟสดมูเซอ