กกต. ประชุมอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

 

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (อนุ ก.กกต.) ครั้งที่ 4/2566

โดยมี ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย
 

ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง