บิ๊กตู่ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมสภาทหารผ่านศึก

 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะ นายกสภาทหารผ่านศึก          ได้เป็นประธานในการประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ 1/2566 ที่ ห้องชัยสมรภูมิ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

โดยมีพลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม และพลเอกสัณทัศน์  นนทิภาคหิรัญย์ ผู้อำนวยการ อผศ. และ ตัวแทนเหล่าทัพร่วมประชุม
                  
โดยได้ รายงานผลการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ  ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบ 3 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม – 31ธันวาคม 2565)

มีผู้มารับการสงเคราะห์482,664ครั้ง เป็นเงิน
539,764,973.27 บาท
​​ทั้ง ด้านสวัสดิการและการศึกษา

โดยให้การช่วยเหลือเงินสวัสดิการต่าง ๆ พร้อมทั้ง ให้ทุนการศึกษาแก่ทหารผ่านศึกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 และครอบครัวทหารผ่านศึก 71,705 ครั้ง เป็นเงิน263,822,618.20 บาท
​​
และ จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสาขาต่าง ๆ และส่งหน่วยฝึกอาชีพเคลื่อนที่ออกไปฝึกสอนวิชาชีพ ในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ มีผู้มารับการสงเคราะห์ 3,699 คน เป็นเงิน 532,758 บาท
​​

ด้านเกษตรกรรม จัดที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการที่มีฐานะยากจน มีผู้มารับการสงเคราะห์ 1,866  ๑,๘๖๖ คน เป็นเงิน414,064.11 บาท
​​
ด้านการให้สินเชื่อ ให้การสงเคราะห์ในการกู้ยืมเงินสินเชื่อประเภทต่าง ๆ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำ มีผู้มารับการสงเคราะห์ จำนวน 1,641คน เป็นเงิน 137,817,309 บาท
​​
ด้านการรักษาพยาบาล โดยโรงพยาบาลทหารผ่านศึกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีผู้มารับการสงเคราะห์    62,201 คน เป็นเงิน 81,665,586.46 บาท

​และโครงการ “๙๙ ดวงตา เพื่อทหารกล้า ถวายเป็นพระราชกุศล” มีผู้มารับการสงเคราะห์ จำนวน 25 ราย 33 ดวงตา
รวมทั้งจัดรถกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้การดูแลตรวจรักษา รวมทั้งให้การสงเคราะห์  กายอุปกรณ์เสริมและเทียมแก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก
 
ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติ มีผู้มารับการสงเคราะห์ 71,129 เป็นเงิน55,512,637.50 บาท และมอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ครอบครัวทหารผ่านศึกที่เสียชีวิต     จำนวน 19 ราย เป็นเงิน 306,000 บาท

รายงานเรื่อง โครงการแว่นสายตา และการให้บริการทันตกรรม องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้จัดทำโครงการ “อผศ. ปันน้ำใจ แว่นใส ตาสว่าง” เพื่อให้ทหารผ่านศึก ได้รับการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมสุขภาพตาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และโครงการ “หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่” เพื่อให้บริการด้านทันตกรรม และคำแนะนำแก่ทหารผ่านศึก ให้สามารถดูแลรักษาอนามัยในช่องปากได้อย่างถูกวิธี