#ปลูกต้นไม้ต่ออายุผู้คน

 

‘ทำไมถึงช่วยรักษาชีวิตคนได้ เพราะเขาบอกว่าต้นไม้ไม่ว่าน้อยใหญ่มันช่วยกรองพวกมลพิษพวกฝุ่น พวกตะกั่ว พวกสารอันตราย

ต้นไม้ช่วยกรอง แล้วก็ช่วยลดเสียงดังด้วย เสียงดังทำให้เกิดความเครียด

แต่ต้นไม้ช่วยกรองเสียง แล้วก็ส่งเสริมให้คนออกกำลังกาย

คนเราพอเห็นพื้นที่สีเขียว ก็อยากจะออกกำลังกาย แล้วช่วยทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น อันนี้เป็นเรื่องของจิตใจ

จิตใจนี่สัมพันธ์กับร่างกาย และอีกอย่างหนึ่ง ยังช่วยลดความร้อนทำให้เกิดความร่มเย็น

ตอนนี้ปัญหาโลกร้อนรุนแรงมากขึ้น ที่ผ่านมาอินเดียในเมืองบางเมืองร้อนเกือบ 50 องศาอย่างน้อย 40 กว่าองศา แต่บ้านเราแค่ 30 กว่าองศาก็ถือว่าร้อนแล้ว

แต่ที่อินเดียบางเมืองเกือบ 50 องศา แต่ถ้ามีต้นไม้ช่วยลดความร้อนได้

ทั้งหมดนี้คืออานิสงส์ ที่ทำให้คนตายน้อยลง แล้วก็มีอายุยืนมากขึ้น นี่ขนาดไม่ได้ปลูกเป็นป่า แค่เป็นสวนสาธารณะ ไม้พุ่มก็ช่วยได้

เพราะฉะนั้นเรื่องการปลูกต้นไม้เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียว

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต

แสดงธรรม ก่อนฉันเช้า


วันที่ 29 พฤษภาคม 2565

#ปลูกต้นไม้ #ปลูกธรรมะ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ