อ่านเขียนเรียนสนุก

 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการมูลนิธิใบไม้ปันสุข

มอบ “รางวัลต้นแบบในโครงการอ่านเขียนเรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋วเป็นเด็กแจ๋ว ประจำปี 2565”

รางวัลดังกล่าว มอบให้เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนและครูที่ร่วมโครงการกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยพิจารณาจากความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนหนังสือ

ภายใต้แนวทางบันไดทักษะ 4 ขั้นของทุ่งสักอาศรม โดย ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ และอาจารย์ในดวงตา ปทุมสูติ เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ตั้งแต่ปฐมวัย

โดยรางวัลในปีนี้ประกอบด้วย รางวัล “โรงเรียนต้นแบบ” จำนวน 1 รางวัล
มอบให้แก่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด บ้านจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี ว่าที่ รต.หญิงณัฐจิตกานต์ จันทร์โอพาส เป็นผู้รับมอบรางวัล


 


รางวัล “คุณครู ป. 1 ต้นแบบ” จำนวน 2 รางวัล
มอบให้แก่ คุณครูพิมพ์นิภา คำจิ่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด บ้านจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

และ คุณครูอรพินท์ บุตรงาม โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีอาจารย์ในดวงตา ปทุมสูติ วิทยากรประจำโครงการ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบรางวัล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ