พี่ช้างใจดี

 

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญสนับสนุนของที่ระลึกการกุศลคอลเลกชันพิเศษ "พี่ช้างใจดี"

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานคณะกรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ

“พี่ช้างใจดี” (Big Kindness) อันสื่อความหมายถึง ‘การต่อสู้กับโรคร้ายด้วยจิตใจที่แข็งแรงกับพี่ช้างใจดี’

รายได้ทั้งหมดนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

เลือกชมของที่ระลึกเพิ่มเติมได้ที่
• www.ramafoundation.or.th
• LINE SHOPPING คลิก https://shop.line.me/@ramafoundation
• Robinhood Mart
• จุดจำหน่ายของที่ระลึกของมูลนิธิรามาธิบดีฯ
• LINE @ramafoundation
 ????0 2201 2222

#คำว่าให้ไม่สิ้นสุด