รพ.ธัญบุรี เพิ่มนวัตกรรมบริการผ่าตัดทำเส้นเลือดถาวร 

สปสช.ลงพื้นที่ รพ.ธัญบุรี ปทุมธานี เพิ่มนวัตกรรมบริการผ่าตัดทำเส้นเลือดถาวร ผู้ป่วยไตวายสิทธิบัตรทองไม่ต้องรอคิวนาน ดึงแพทย์ รพ.เอกชน เข้าร่วมบริการ เพิ่มบริการวันเสาร์-อาทิตย์

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า โรงพยาบาลธัญบุรี นำร่องในการทำเส้นเลือดถาวรให้กับผู้ป่วยไตวาย เพื่อให้ได้รับการฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม

ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ป่วยไตวายจะต้องรอคิวนานเพื่อทำเส้นเลือดถาวรสำหรับฟอกไต ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโรงพยาบาลมีศัลยแพทย์ที่ต้องผ่าตัดไม่เพียงพอ แต่สถานที่ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ มีความพร้อม จึงมีการประสานขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลเอกชน ในการขอศัลยแพทย์ให้มาร่วมบริการทำเส้นเลือดถาวรให้กับผู้ป่วยไตวายสิทธิบัตรทองนอกเวลา หรือในวันหยุด ขณะเดียวกัน สปสช.ก็เบิกจ่ายค่าบริการให้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ รูปแบบการให้บริการดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมบริการที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน เพราะทำให้ผู้ป่วยไตวายสิทธิบัตรทองได้รับการบริการทำเส้นเลือดถาวรที่รวดเร็วขึ้น

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมสำหรับการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในพื้นที่ สปสช.เขต 4 สระบุรี ซึ่งรวมถึงพื้นที่ จ.ปทุมธานีด้วย

พบว่า มีหน่วยบริการฟอกเลือดทั้งหมด 74 แห่ง มีผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ต้องฟอกเลือด 3,596 คน ในจำนวนนี้ต้องฟอกเลือดแบบเส้นเลือดชั่วคราวจำนวน 537 คน ที่แต่เดิมจะต้องรอคิวทำเส้นเลือดถาวร 3-18 เดือน แต่จากนี้ผู้ป่วยทั้งหมดจะสามารถทำเส้นเลือดถาวรสำหรับฟอกไตได้เร็วขึ้น เพราะมีบริการนอกเวลา และยังมีศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนที่มาร่วมบริการ

โดยคาดว่าภายใน 3-4 เดือนข้างหน้า ผู้ป่วยจะได้รับการทำเส้นเลือดถาวรครบทั้งหมด

"ถือเป็นการบริการนอกเวลา ที่เป็นนวัตกรรมการบริการที่ทำให้ประชาชนสิทธิบัตรทองได้รับประโยชน์ เพราะเข้าถึงบริการได้รวดเร็วขึ้น และ สปสช.ก็เพิ่มค่าบริการเพียงเล็กน้อยแต่ได้รับประโยชน์มากกว่าเดิม ถือได้ว่าคุ้มค่า และเป็นโครงการที่ดีอย่างมากของโรงพยาบาลธัญบุรี ที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งโมเดลให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ด้วย" นพ.จเด็จ กล่าว

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 กล่าวว่า ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต หรือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำเป็นจะต้องทำเส้นเลือดถาวรเพื่อให้มีการฟอกเลือดที่มีประสิทธิภาพที่สุด

โดยเป็นนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยไตวายสิทธิบัตรทองได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตามสิทธิประโยชน์ แต่ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าศัลยแพทย์ที่ทำเส้นเลือดถาวรในโรงพยาบาลของรัฐอาจไม่เพียงพอ จึงทำให้ผู้ป่วยต้องรอรับบริการจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ในส่วนโรงพยาบาลธัญบุรี ที่มีความพร้อมทั้งสถานที่ผ่าตัดทำเส้นเลือดถาวร และสามารถทำการผ่าตัดแบบวันเดียวเสร็จได้เลย แต่ยังขาดศัลยแพทย์เนื่องจากมีแพทย์ด้านนี้อยู่เพียงคนเดียว

ดังนั้น จึงมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ ที่สามารถให้บริการกับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองได้นอกเวลา และวันหยุด ทำให้เป็นโมเดลที่ส่งผลให้พื้นที่อื่นๆ ได้เริ่มดำเนินการตามด้วย ซึ่งหากภาพรวมเป็นไปได้ดี ก็จะทำให้ผู้ป่วยไตวายที่ค้างท่อรอรับการทำเส้นเลือดถาวรได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น

ด้าน นพ.ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช. เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า สปสช.เขต 4 มีหน่วยบริการที่มีศักยภาพทำเส้นเลือดถาวร ได้แก่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ (ชลประทาน) โรงพยาบาลชลลดา โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลธัญบุรี กระจายอยู่ในพื้นที่ปริมณฑล ซึ่งทั้งหมดเป็นโรงพยาบาลที่ต้องรับผู้ป่วยไตวายในพื้นที่เขต 4 ที่มีจำนวนมาก

แต่ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 4 สระบุรี ได้เห็นชอบให้ สปสช. เขต 4 สระบุรี ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 4 Service Plan สาขาไต เพื่อร่วมกันออกแบบบริการเพื่อลดเวลารอคอย มีคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมเป็นศูนย์ไตเทียมและมีศักยภาพในการผ่าตัดทำเส้น คือ บริษัท ชีวา ซีเนียร์ แคร์ จำกัด

ซึ่งได้ทำความร่วมมือกับโรงพยาบาลธัญบุรี ในการให้บริการผ่าตัดทำเส้นเลือดถาวร

ขณะที่ นพ.ศราวุธ ธนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี กล่าวว่า โรงพยาบาลธัญบุรีมีศักยภาพในการผ่าตัดทำเส้นเลือดถาวร ขณะนี้ รพ.ธัญบุรีร่วมกับภาคเอกชน ดำเนินการประเมินผู้ป่วยไตวายสิทธิบัตรทอง เพื่อผ่าตัดทำเส้นเลือดถาวร จํานวน 14 ราย ผ่าตัดทำเส้นเลือดถาวรแล้ว 2 ราย มีผู้ป่วยที่ต้องประเมินซ้ำ 7 ราย ส่วนอีก 5 รายไม่ผ่านการ ประเมินเนื่องจากพบว่าบางรายเส้นเลือดบาง เป็นต้น

โดยกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ผ่านการประเมินก็จะเข้าสู่ กระบวนการรักษาในประเภทที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย

"การทําความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยดึงแพทย์ด้านศัลย์เฉพาะทางหลอดเลือด ร่วมให้บริการจะทำ ให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดทำเส้นเลือดที่เร็วขึ้น ลดโอกาสการติดเชื้อ โดยผู้ป่วยไตวายสิทธิบัตรทอง จากสังกัด ของโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ สามารถรับบริการผ่าตัดเส้นฟอกไตที่แขนแบบเส้นจริง ได้ที่ โรงพยาบาลธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือด ให้บริการ ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย " ผอ.รพ. ปทุมธานีกล่าว

“นอกจากนี้ โรงพยาบาลธัญบุรี มีเครื่องบำบัดทดแทนไตรองรับผู้ป่วยไตวายทั้งหมด 10 เครื่อง แต่ในอนาคตจะมีการเพิ่มบริการอีก 30 เครื่อง เนื่องจากพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการดำเนินการจะควบคู่ไปกับการทำเส้นเลือดถาวรสำหรับผู้ป่วยไตวาย ที่เมื่อผ่าตัดแล้วจะต้องรอเส้นเลือดถาวรให้มีความแข็งแรงอีก 3 เดือน จากนั้นจึงจะสามารถบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องได้" นพ.ศราวุธ กล่าว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ