ขึ้นเงินเดือนอบต. ทั่วประเทศ 5,300 แห่ง มีผล 1 ตุลาคม 66“บิ๊กป๊อก-มท.1”รับปากสมาคมอบต.ฯ เซ็นอนุมัติสัปดาห์หน้า หลังมหาดไทยรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศ พบส่วนใหญ่เอาด้วย

นายปราโมทย์ เพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ปากแพรก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะเลขาธิการสมาคม องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศที่ จ.อุดรธานี ว่าจะมีการขึ้นเงินเดือนให้กับอบต.ทั่วประเทศในเร็วๆนี้ว่า เรื่องดังกล่าว มีลำดับขั้นตอนดังนี้  

คือหลังจากฝ่ายกฎหมาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เห็นชอบด้วยกับการขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารอบต.และสมาชิกสภาอบต.ทั่วประเทศ เมื่อ 8 ก.พ.

ตามที่พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย ส่งเรื่องไปให้พิจารณา  

จากนั้นคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งเรื่องไปทำบัญชีแนบท้าย รายละเอียดการขึ้นค่าตอบแทน เพื่อส่งเรื่องให้เข้าสู่การพิจารณาของฝ่ายกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย

ซึ่งต่อมา คณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย มีการประชุมกันเมื่อ 15 ก.พ. โดยที่ประชุมฝ่ายกฎหมายกระทรวงมหาดไทย ก็ไม่ได้คัดค้านการขึ้นเงินเดือนให้อบต.แต่ได้มีข้อสังเกตุและมีความเห็นประกอบว่า เนื่องจากการขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนดังกล่าว จะเกี่ยวข้องกับงบประมาณของ อบต.ทั่วประเทศเป็นเงินจำนวนไม่น้อย

จึงขอให้มีการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ทั้งความเห็นหน่วยราชการ ความเห็นประชาชน ความเห็นท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ และให้มีการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ 16 ก.พ.จนถึง 24 ก.พ. แล้ว

จากนั้นรวบรวมความเห็นทั้งหมด ส่งไปให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ รมว.มหาดไทยพิจารณา

เลขาธิการสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ผลการรับฟังความคิดเห็นการขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนอบต.ทั่วประเทศดังกล่าว ที่สรุปไปเมื่อ 24 ก.พ ความเห็นส่วนใหญ่ทั้งจากประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เห็นด้วยกับการให้ขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารอบต.และสมาชิกสภาอบต.ทั่วประเทศ

ซึ่งขณะนี้ได้มีการประมวลสรุปเรื่องส่งให้พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยเรียบร้อยแล้ว

“พลเอกอนุพงษ์ รมว.มหาดไทยได้แจ้งกับผู้บริหารสมาคมอบต.แห่งประเทศไทย ระหว่างนั่งอยู่ในงานเดียวกับนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดอุดรธานีว่า จะลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนผู้บริหารอบต.และสมาชิกอบต.ทั่วประเทศ ในสัปดาห์หน้า โดยการขึ้นค่าตอบแทนดังกล่าว จะให้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ไม่ใช่ว่ามีผลทันที

หลังจากรมว.มหาดไทยลงนามและมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนเกณฑ์การขึ้นค่าตอบแทนดังกล่าว จะขึ้นตามรายได้ของอบต.แต่ละแห่งประเทศ โดยใช้ฐานรายได้และงบประมาณประจำปีของอบต.เป็นเกณฑ์ ทำให้อบต.แต่ละแห่งก็จะขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนแตกต่างกันไป “เลขาธิการสมาคมอบต.แห่งประเทศไทย ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปัจจุบันมีอบต.ทั่วประเทศประมาณ 5,300 แห่ง  ซึ่งการขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนดังกล่าว จะทำให้ผู้บริหารอบต.เช่นนายกฯอบต. รองนายกฯอบต. และสมาชิกสภาอบต.ทั่วประเทศที่มีรวมกันเป็นหลักแสน จะได้ปรับเงินเดือนขึ้น ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ที่เป็นวันแรกของปฏิทินปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567