สกนช.ชี้สถานการณ์น้ำมันโลกเดือน มี.ค.66 ยังผันผวน กบน. ตรึงราคาดีเซล 34 บาท/ลิตรต่อเนื่อง

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ระบุที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานโลกเดือนมีนาคม 2566 ยังคงมีปัจจัยที่จะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงผันผวนอยู่ ทั้งจากการเปิดประเทศของจีน ความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ และการส่งออกน้ำมันของรัสเซีย จึงมีมติคงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในสัปดาห์แรกของเดือนนี้ไว้ที่ 34 บาทต่อลิตรนายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 แล้วเห็นว่า มีปัจจัยและสิ่งที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้


• ราคาน้ำมันดีเซล (Gas Oil) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 107.69 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 8.44 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากเดือนมกราคม 2566
• กบน. เห็นชอบลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 0.50 บาทจำนวน 2 ครั้ง ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 34 บาทต่อลิตร


• กบน. เห็นชอบเพิ่มค่าการตลาดในกลุ่มน้ำมันดีเซล 0.40 บาทต่อลิตร ทำให้ค่าตลาดกลุ่มน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 1.80 บาทต่อลิตร


สำหรับในเดือนมีนาคม 2566 สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงผันผวนจากปัจจัยสำคัญ อาทิ การเปิดประเทศของจีนส่งผลให้การใช้น้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ตลอดจนสถานการณ์การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงของรัสเซีย ด้วยปัจจัยต่าง ๆ และสิ่งที่ดำเนินการมาแล้ว กบน. เห็นว่าในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนี้จึงให้คงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไว้ที่ประมาณ 34 บาทต่อลิตรต่อไป


ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิติดลบ 104,012 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน 57,917 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 46,095 ล้านบาท
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ