กทม. , 17 จว.ภาคเหนือ เฝ้าระวังฝุ่นพิษ
 

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ดังนี้

ระหว่างวันที่ 1 - 4 มี.ค. 66 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจมีแนวโน้มฝุ่นละอองขึ้นสูงได้ในบางพื้นที่

พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มีแนวโน้มฝุ่นละอองขึ้นสูงในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างระหว่างวันที่ 28 ก.พ. และ 1-5 มี.ค. 66

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ