ปตท.-บางจาก ลดแก๊สโซฮอล์ 50 สต. มีผล21 ก.พ.ปตท.-บางจาก ประกาศปรับลด ราคากลุ่มแก๊สโซฮอล์ ทุกชนิด 0.50 สต./ลิตร ราคาเบนซิลยังคงราคาเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ