เคาะแบ่ง 400 เขตเลือกตั้ง 20 กพ.66ปธ.กกต. สั่งทุกจังหวัด เตรียมแผนสำรองคู่ขนานคำวินิจฉัยศาลปมคำนวณจำนวนราษฎร ยันพร้อมจัดเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เปิดเผยว่า กรณีกกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการนำจำนวนราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทยมาคิดคำนวณจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดพึงมีและแบ่งเขตเลือกตั้ง

กกต. มีความเห็นว่าการดำเนินการคำนวณราษฎรทั้งประเทศเพื่อกำหนดจำนวน ส.ส. ที่แต่ละจังหวัดพึงมีเพื่อแบ่งเขตเลือกตั้งตามที่สำนักงานกกต. เสนอมานั้น

เป็นการปฎิบัติโดยชอบ ตามลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญ มาตรา 86 แล้ว และเป็นแนวทางที่ปฎิบัติมาโดยตลอด

ทั้งนี้เมื่อสังคมมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กกต. จึงเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของกกต. ที่เกิดขึ้นแล้ว จึงเห็นควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 (2)ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 (2) มาตรา 41 (4) และมาตรา 44

“ ไม่ใช่การส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ แต่เป็นการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะกกต. เห็นว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของกกต. ซึ่งตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 44 ศาลรัฐธรรมนูญ จะพิจารณาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ไม่ใช่เป็นคำขอตีความ แต่ส่งเพราะเกิดปัญหาขึ้นแล้ว” ประธาน กกต. กล่าว

สำหรับกำหนดการแบ่งเขตเลือกตั้งยังเป็นไปตามแผนงานตามเดิม โดยในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กกต.จะเริ่มพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งรายจังหวัดตามเดิม

“ และหากมีกรณีที่ต้องแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ กกต. ก็ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วเช่นกัน โดยได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมการไว้แล้ว” ประธาน กกต. กล่าว

อย่างไรก็ตาม  ขณะนี้กกต. ได้พิจารณาระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่สำคัญไปแล้ว เหลือเพียงไม่กี่ฉบับที่จะเสนอที่ประชุมในเร็วๆนี้

ส่วนการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งยังเป็นไปตามกำหนดการ

จึงขอยืนยันว่ากกต. มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้