กบน. ลดราคาน้ำมันดีเซลรอบที่สอง เหลือ 34 บาท/ลิตร ดีเดย์ปรับลดดีเซลรอบแรก 15 ก.พ.นี้ ส่วนรอบสองมีผล 22 ก.พ. 2566 เป็นต้นไป


ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงอีก 50 สตางค์/ลิตร นับเป็นการปรับลดราคาดีเซลลงเป็นครั้งที่สองในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 34 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ขณะที่การปรับลดราคาครั้งแรกเริ่มมีผลแล้วตั้งแต่วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2566

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เห็นชอบการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงอีกเป็นครั้งที่สอง 50 สตางค์/ลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลอยู่ที่ประมาณ 34 บาท/ลิตร โดยราคาขายปลีกดีเซลใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป โดยการปรับลดครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลตลาดโลกยังมีความผันผวนแต่ไม่มากนัก เฉลี่ยราคาน้ำมันดีเซล (Gas Oil) ระหว่างวันที่ 1 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 106.29 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ กบน. ยังเห็นชอบให้จัดเก็บอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม (น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมพิเศษ) โดยให้มีส่วนต่างจากน้ำมันดีเซลเกรดธรรมดา (B7, B10, B20) 1.50 บาทต่อลิตร จากเดิมจะมีส่วนต่างกัน 0.50 บาทต่อลิตรปัจจุบัน ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น สถานะการติดลบเริ่มลดลงเป็นลำดับ โดยสัปดาห์ล่าสุด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ติดลบ 108,610 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหน้า วันที่ 29 มกราคม 2566 ติดลบอยู่ที่ 113,436 ล้านบาท และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ติดลบ 111,409 ล้านบาท
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ