ครม. ไฟเขียว ปรับค่าแรง 17 อาชีพเป็น 400-700บ.

(31 ม.ค.66.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผย ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีมติเห็นชอบการปรับอัตรา "ค่าแรง" ให้มีความเหมาะสมกับความสามารถในอีก 17 สาขาอาชีพ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ รวมเป็น 129 สาขา

“ค่าแรง 17 สาขาอาชีพครั้งนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจากครม. เป็นที่เรียบร้อย หลังจากได้ประกาศไปแล้ว 112 สาขาอาชีพ เป็นทักษะที่แรงงานสามารถผ่านการทดสอบหลักสูตรของกระทรวงแรงงาน เมื่อผ่านแล้วนายจ้างต้องปรับค่าแรงให้ตามประกาศใหม่ที่ผ่านครม.ครั้งนี้ หากไม่ปรับอัตราค่าแรง จะมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”  สำหรับขั้นตอนต่อไปหลังจากเสนอมายัง ครม.แล้ว กระทรวงแรงงานจะนำรายละเอียดทั้งหมดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

โดยในการประชุมครม.ครั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการเร่งสร้างทักษะฝึกอาชีพให้กับแรงงานชาวไทย ให้สอดคล้องกับเทรนด์การจ้างงานในปัจจุบันด้วย

ทั้งนี้ในเบื้องต้นจะมีการปรับ "ค่าแรง" 17 สาขาอาชีพ ในอัตรา 400-700 บาท แต่จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานแล้วเท่านั้น  

สำหรับรายละเอียดอาชีพที่เสนอปรับ "ค่าแรง" ตาม อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 อาชีพ จำนวน 17 สาขา ดังนี้  
 
สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
1.ช่างระบบถ่ายกำลัง 495 บาท
2.ช่างระบบปั้มและวาล์ว 515  บาท
3.ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก 500 บาท
4.ช่างปรับ  500 บาท
5.ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็กด้วยหุ่นยนต์ 520 บาท
5.ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  545-715 บาท
สาขาอาชีพช่างเครื่องกล
7.ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร   465-620 บาท
8.ควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง 585  บาท
9.ควบคุมเครื่องจักรรถขุด  570 บาท


10.ควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง 555 บาท
11.ควบคุมเครื่องจักรตัก   520 บาท
 
สาขาอาชีพภาคบริการ
12นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด)  500-600 บาท
13.นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (นักวารีบำบัด) 500-600 บาท
14นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ  (สุคนธบำบัด) 500-600  บาท
15.พนักงานผสมเครื่องดื่ม  475-600 บาท
16.การเลี้ยงเด็กปฐมวัย 530 บาท
17.ช่างเครื่องช่วยคนพิการ  520-600  บาท
 
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ